website statistics

Kernwaarden

Kernwaarden

Integriteit

Onze medewerkers worden grondig geselecteerd, getraind, geïnstrueerd en gecontroleerd, zodat zij hun functie adequaat kunnen uitvoeren. Onze medewerkers zijn betrouwbaar, zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen en laten zich niet beïnvloeden tijdens hun werk.

Randstad Bewaking hanteert een integriteitsprotocol waarin ook geheimhouding, omgangsvormen en gebruik van beeldschermapparaten zijn opgenomen.

Kwaliteit

Randstad Bewaking heeft haar kennis en expertise geborgd in een geautomatiseerde bedrijfsvoering met een vaste kern van medewerkers. We verbeteren en innoveren waar nodig en evalueren en meten regelmatig de kwaliteit en klanttevredenheid.

Innovatie

Randstad Bewaking doet er alles aan om bedrijfsmatige routines niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Elke afwijking is een gelegenheid om zowel tactisch als strategisch innovatiemogelijkheden onder de loep te nemen. Daarbij is het Lean-denken het uitgangspunt. Lean gaat uit van een heldere basisdefinitie: het kerndoel is om alle activiteiten binnen de organisatie rechtstreeks bij te laten dragen aan dat wat de klant als toegevoegde waarde ervaart.

Continuïteit

Mede door meer dan 50 jaar ervaring is de continuïteit van onze dienstverlening gewaarborgd. Randstad Bewaking heeft een solide financiële achtergrond, een gespecialiseerd managementteam en volledig geautomatiseerde bedrijfsprocessen die met elkaar zijn geïntegreerd.

Flexibiliteit

Wij gaan met u een partnerschap aan. Juist bij onverwachte wijzigingen, calamiteiten en problemen kan Randstad Bewaking, door onder andere de korte communicatielijnen, als geen ander inspelen op gewijzigde omstandigheden.

Waarom Randstad Bewaking?

Bekijk hier ons dienstenpakket.

Korte communicatielijnen

Innovatie met MVO als uitgangspunt

Geen leverancier maar een partner in beveiliging

45 jaar ervaring

Continu verbetering van de dienstverlening