Randstad Bewaking...
Bewakingsbedrijf met jarenlange ervaring

Veiligheid is een belangrijk gegeven, maar lang niet altijd meer vanzelfsprekend. Randstad Bewaking is een professioneel bewakingsbedrijf dat u kunt inschakelen als u zeker wilt zijn van de veiligheid van uw eigendommen. Met bijna vier decennia ervaring hebben wij onze betrouwbaarheid en goede naam inmiddels bewezen. In het bedrijfsleven en bij de overheid wordt veel van onze diensten gebruik gemaakt. Bij ons vindt u een compleet pakket van beveiligingsdiensten onder één dak. Dat is de kracht van het bewakingsbedrijf Randstad Bewaking. Zo kunt u bijvoorbeeld bij ons terecht voor mobiele surveillance of alarmopvolging. Bewakingsbedrijven als Randstad Bewaking horen verschillende diensten aan te bieden als het gaat om veiligheid. Daarom bieden wij u een breed en op maat gesneden dienstenpakket.

Systematiek en werkwijze Randstad Bewaking

Randstad Bewaking levert alle bewakingsdiensten. Dat is de kracht van Randstad Bewaking. Dus: mobiele surveillance, alarmopvolging en permanente dienstverlening. Mobiele surveillance is bedoeld om regelmatige controles van uw bedrijf mogelijk te maken.

Via een abonnement op de alarmcentrale heeft u de zekerheid dat assistentie van Randstad Bewaking altijd snel nabij is. Onder permanente dienstverlening verstaan we het voor langere tijd stationeren van één of meer medewerkers in uw organisatie. Denk aan huismeesters, dag- en nachtportiers, receptionisten, telefonisten of winkelsurveillanten.

Lees verder »

”Controle in optima forma

Alle werkzaamheden staan onder toezicht van onze eigen inspecteurs. Zij bezoeken regelmatig de beveiligingsmedewerkers tijdens hun werkzaamheden.

Zijn er meerdere medewerkers van Randstad Bewaking actief op een project, dan fungeert één van hen als 'objecthoofd'. Hij of zij coördineert de werkzaamheden ter plaatse en is uw vaste contactpersoon.

Uiteraard is er volgens een vooropgesteld evaluatieschema vanuit het hoofdkantoor regelmatig overleg met u als opdrachtgever. Hiermee houden we de vinger aan de pols van onze dienstverlening. Een optimale dienstverlening!

Randstad Bewaking b.v. | Andreas Schelfhoutstraat 48 | 1058 HV Amsterdam | 020 - 6173 622 | info@randstadbewaking.nl | Site ontwerp | DM Creatieve Communicatie